Salgsbetingelser

Sisu Knitwear AS
Org nr. 829 855 542
Tlf.: +47 988 96 688

Partene
Selger er Sisu Knitwear AS, Sagali 10, 9517 Alta. E-post: post@sisuknitwear.com. Tlf: +47 988 96 688. Org. nr: 829 855 542, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling
Hos Sisu Knitwear kan du betale med Visa, Mastercard, Apple Pay, PayPal, American Express og Vipps. Betalingen blir trukket umiddelbart når kjøpet er gjennomført. Alle priser er inkl. MVA.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Angregrett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Konto
Du kan enkelt registrere deg som kunde hos Sisu Knitwear. Her vil du ha oversikt over alle dine kjøp og kvitteringer.

Digitale oppskrifter
Oppskrifter, print og gavekort fra Sisu Knitwear leveres digitalt. Så snart din betaling er mottatt, får du en ordrebekreftelse med produkt (PDF) eller gavekort på e-post. Sørg for å laste ned og lagre oppskriften på et trygt sted. Hvis du velger å registrere deg som kunde hos Sisu Knitwear, får du oversikt over hva du har kjøpt.

Bemerk: Oppskriftene er kun til privat bruk, de kan derfor ikke kopieres, videreselges eller deles med andre. Gavekort er personlige, og kan ikke selges videre. På forhånd takk for respekten.

Mangler
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Nyhetsbrev
Sisu Knitwear sender ut nyhetsbrev med informasjon om nyheter, tilbud og spennende prosjekter. Når du registrerer deg, blir du lagt til i en digital liste med ditt navn og e-post. Du kan til enhver til melde deg av nederst i nyhetsbrevet. Ta kontakt hvis du ikke får det til, så sletter jeg deg.

Personvern
Sisu Knitwear selger ikke personlige opplysninger til andre. De er kun registrert i nettbutikkens kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine opplysninger.

Kontakt post@sisuknitwear.com for sletting.

Når du handler, registreres følgende opplysninger om deg:
- Navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

Formålet med disse opplysningene, er å kunne sende deg varene dine. Personlige opplysninger registrert hos Sisu Knitwear oppbevares i 5 år, før de slettes. Dataansvarlig for Sisu Knitwear: Christina Gjertsen.

Det oppbevares ikke- eller transmitteres kundeopplysninger kryptert.

Cookies
www.sisuknitwear.com benytter seg av cookies med et formål om å optimalisere hjemmesiden og dens funksjonalitet, og dermed gjøre alle besøk så enkle som overhode mulig for både deg, og andre.

Statistikk
www.sisuknitwear.com benytter seg av statistikk med et formål om å optimalisere hjemmesiden, og få oversikt over antall besøkende.

Valuta Konvertering
www.sisuknitwear.com benytter seg av valuta konvertering fra en tredjepart, som bruker din IP adresse til å finne ut hvilket land du befinner deg i slik at valutaen vises i forhold til det. Cookies med din lokasjon lagres slik at valuaten er den samme neste gang du besøker hjemmesiden.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på  telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.